ceccar
cafr
unpir

anevar
>>

Licitaţie - S.C. INMELCON DOBRO PREST S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, bunuri proprietatea S.C. INMELCON DOBRO PREST S.R.L. cu sediul în Târgu Jiu, Componenta Bîrsești, nr. 137C, jud. Gorj, înmatriculat la ORC sub nr. J18/1062/2008, CUI 24833385, societate aflată în procedura de falimentului, în fiecare zi de marţi, începând cu data de 27.04.2021, orele 13:00, după cum urmează:

# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Teren în suprafață de 3214 mp din acte și 3210 mp din măsurători, cu număr cadastral 42142, înscris în Cartea Funciară nr. 42142 a UAT Tg-Jiu, împreună cu construcția industrială C1 - Bazin apă cu suprafața desfășurată de 2027 mp și construcția C2 cu suprafață construită desfășurată de 21 mp situat în extravilanul Municipiului Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1, jud. Gorj 151.720 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 1

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în preziua licitaţiei, orele 13.00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare la pretul de 200 lei şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0724.387.535.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Anunt -privind organizarea selectiei de oferte pentru servicii intocmire documentatie cadastrala

SIOMAX SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332, desemnat in calitate de lichidator judiciar al S.C. Fag International S.R.L. cu sediul social în Comuna Pestisani, Sat Gureni, nr 1, jud Gorj, înmatriculată la ORC sub nr J18/357/2004, CUI 16437800 prin sentinta nr 36 pronunțată la data de 25.02.2020 in dosarul nr 2278/95/2018, in conformitate cu prevederile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă organizează selecţie de oferte pentru realizarea serviciilor de intocmire a documentaţiei cadastrale in vederea intabularii terenurilor aflate in proprietatea debitoarei Fag International SRL.

Ofertele vor fi transmise la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str Unirii nr 3, P+E, jud Gorj, prin fax la nr 0253/214.120 sau prin email la adresa siomaxtgjiu@yahoo.com.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactati prin email la adresele siomaxtgjiu@yahoo.com sau siomaxgorj@gmail.com, la numerele de telefon 0253/214.120, 0724.387.535.

>>

Licitaţie - S.C. CARBONTECH S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, bunuri proprietatea S.C. CARBONTECH S.R.L., societate aflată în procedura falimentului în dosarul 853/101/2018, la Tribunalul Judeţean Mehedinti, în fiecare zi de marţi, începând cu data de 20.04.2021, orele 13:30, după cum urmează:

# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Barcă 1 8.706,20 lei 10 % din Preţ lei
1 Matriță punte barcă 9m 5.767,86 lei 10 % din Preţ lei
1 Barcă salvare 9m 12.537,54 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile includ TVA) 3

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în preziua licitaţiei, orele 13.00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare la pretul de 200 lei şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0769.444.719.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.

Subscrisele SIOMAX SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332 si CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău, nr.4, et.3, sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0401/2009 având cod de identificare fiscală RO26171764, desemnat în calitate de administrator judiciar al SUCCES NIC COM SRL, cu sediul în Voluntari, str. Bucegi, nr. 1, jud. Ilfov, inmatriculat la ORC sub nr. J23/3551/2013, CUI 5762598, prin încheierea nr. 8/04.02.2015 în dosarul nr. 528/95/2015, având in vedere:

Termenul de valabilitate al planului de reorganizare a activitatii SUCCES NIC COM S.R.L. de 3 ani de la data confirmarii de catre judecatorul sindic, ce s-a implinit la data de 14.03.2021;

Prin prezenta

DECIDE

Suspendarea tuturor licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii activelor aflate in patrimoniul societatii SUCCES NIC COM S.R.L. pe o perioada nedeterminata.

In situatia reluarii licitatiilor in aceeasi forma, consortiul administratorilor judiciari va emite o noua decizie in acest sens.


>>

Licitaţie - S.C. ALCADO T & C S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, bunuri proprietatea S.C. ALCADO T & C S.R.L., societate aflată în procedura de falimentului în dosarul 4461/63/2019, la Tribunalul Judeţean Dolj, în fiecare zi de marţi, începând cu data de 29.09.2020, orele 13:30, după cum urmează:

asii
# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Telefon mobil IPHONE 1.610,40 lei 10 % din Preţ lei
2 Sistem antiefractie 1 3.270,13 lei 10 % din Preţ lei
3 Sistem supraveghere video 3.415,28 lei 10 % din Preţ lei
4 Generator model pluton 2009 1.350 lei 10 % din Preţ lei
5 Masina uilaj textil - butoniera 1.710 lei 10 % din Preţ lei
6 Curis 8 INOH YADANG CZD 708,75 lei 10 % din Preţ lei
7 Masina utilaj textil*3 1.020 lei 10 % din Preţ lei
8 Masina utilaj textil - masa calcat 560 lei 10 % din Preţ lei
9 Masina utilaj textil - nasturi 900 lei 10 % din Preţ lei
10 Masina utilaj textil - triploc 630 lei 10 % din Preţ lei
11 Aeroterma si ventil F5293076 595,57 lei 10 % din Preţ lei
12 Aparat MAKITA HW 102 93,05 lei 10 % din Preţ lei
13 Artic CNG ANC 135 247,89 lei 10 % din Preţ lei
14 Bosch Fier vertical PST 65 66,63 lei 10 % din Preţ lei
15 Ciocan demolator BTDH1 267,42 lei 10 % din Preţ lei
16 Contor AR DN32 445,5 lei 10 % din Preţ lei
17 Corp stradal 222 lei 10 % din Preţ lei
18 Corp stradal LED 50W 240 lei 10 % din Preţ lei
19 Covorase trepte scari 405,39 lei 10 % din Preţ lei
20 Fantana Craiova 100,61 lei 10 % din Preţ lei
21 Fantana Pitesti 100,61 lei 10 % din Preţ lei
22 Feliator Craiova 382,95 lei 10 % din Preţ lei
23 Ferestrau sabie 850DEXTE 43,96 lei 10 % din Preţ lei
24 Fiset metalic 154,98 lei 10 % din Preţ lei
25 Imprimanta laser 145,20 lei 10 % din Preţ lei
26 Mobila sediu 610 lei 10 % din Preţ lei
27 Monitor LCD 655,20 lei 10 % din Preţ lei
28 Raft+coltar+mat.baie 92,25 lei 10 % din Preţ lei
29 Raft KIKA 193,07 lei 10 % din Preţ lei
30 Rasnita cafea 177,03 lei 10 % din Preţ lei
31 Rasnita cafea 163,42 lei 10 % din Preţ lei
32 Rindea ELEC SKIL 1585AA 54,64 lei 10 % din Preţ lei
33 Scaune - 2 buc 58,12 lei 10 % din Preţ lei
34 Scule 567,97 lei 10 % din Preţ lei
35 Usi interior Craiova - 3 buc 246,78 lei10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 35

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0769.444.719.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. CROITORASII DIN VITOMIRESTI SES S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, bunuri proprietatea S.C. CROITORASII DIN VITOMIRESTI SES S.R.L., societate aflată în procedura de falimentului în dosarul 1758/104/2019, la Tribunalul Judeţean Olt, în fiecare zi de marţi, incepând cu data de 15.12.2020, orele 13:30, bunuri conform anexa.

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 16:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0769.444.719.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. SECTOR PRESTARI PIATRA OLT S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, bunuri proprietatea S.C. SECTOR PRESTARI PIATRA OLT S.R.L., societate aflată în procedura de falimentului în dosarul 1793/104/2019, la Tribunalul Judeţean Olt, în fiecare zi de marţi, începând cu data de 03.11.2020, orele 13:30, după cum urmează:

# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Desktop Dell 576,60 lei 10 % din Preţ lei
2 Monitor 309,80 lei 10 % din Preţ lei
3 Cutie Valori 65,20 lei 10 % din Preţ lei
4 Calculator Birou 10,20 lei 10 % din Preţ lei
5 Laptop 511,50 lei 10 % din Preţ lei
6 Multifunctionala 112,50 lei 10 % din Preţ lei
7 Trusa electrician 113,60 lei 10 % din Preţ lei
8 Masina tuns 134,30 lei 10 % din Preţ lei
9 Motoferestrau 97,90 lei 10 % din Preţ lei
10 Motocoasa DAC 130 - 6 buc 124,10 lei / buc 10 % din Preţ lei
11 Motopompa 192,60 lei 10 % din Preţ lei
12 Scara 3 tronsoane 673,20 lei 10 % din Preţ lei
13 Lopata - 4 buc 6,10 lei / buc 10 % din Preţ lei
14 Sapa - 5 buc 9,40 lei / buc 10 % din Preţ lei
15 Casma - 3 buc 7,20 lei / buc 10 % din Preţ lei
16 Furca - 2 buc 7,60 lei / buc 10 % din Preţ lei
17 Topor 13,20 lei 10 % din Preţ lei
18 Secure 15,60 lei 10 % din Preţ lei
19 Grebla - 2 buc 5,40 lei / buc 10 % din Preţ lei
20 Roaba - 3 buc 43,90 lei / buc 10 % din Preţ lei
21 Multifunctionala CANON 89,20 lei 10 % din Preţ lei
22 Generator sudura 174,90 lei 10 % din Preţ lei
23 Coasa mecanica Rot.1.65 2.182,80 lei 10 % din Preţ lei
24 Motosapa DAC 7005 Ace cu roti 1.377 lei 10 % din Preţ lei
25 Greder 2.550 lei 10 % din Preţ lei
26 Tractor 2.774,20 lei 10 % din Preţ lei
27 Lama de zapada 2.550 lei 10 % din Preţ lei
28 Licenta WIN 7 961,40 lei 10 % din Preţ lei
29 Remorca 1.731,50 lei 10 % din Preţ lei
30 Dacia Logan 8.300 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 30

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0769.444.719.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. GAMA S.A.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢURI REDUSE CU 10% FAŢĂ DE VALOAREA DE EVALUARE, bunuri proprietatea S.C. GAMA S.A. Scorniceşti, societate aflată în procedura de falimentului în dosarul 58/104/2017, la Tribunalul Judeţean Olt, în fiecare zi de joi, din două în două saptamâni, începând cu data de 19.11.2020, orele 14:00, după cum urmează:

# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Autoturism marca DACIA înscris în circulație sub nr. OT-06-GAM 4.050 lei 10 % din Preţ lei
2 Autoturism marca DACIA înscris în circulație sub nr. OT-06-SGS 4.050 lei 10 % din Preţ lei
3 Echipament tehnologic de croitorie, conform anexa 1 361.830 lei 10 % din Preţ lei
4 Bunuri de natura stocurilor de croitorie, conform anexa 2 48.865 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 4

si la licitaţie publică cu strigare, in bloc, bunuri proprietatea S.C. GAMA S.A. Scorniceşti (fosta Fabrică de confecții Scornicești), societate aflată în procedura de falimentului în dosarul 58/104/2017, la Tribunalul Judeţean Olt, în fiecare zi de joi, din două în două saptamâni, începând cu data de 19.11.2020, orele 14:00, după cum urmează:

# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Cladire administrativă – birouri, număr cadastral 60048-C1 625.900 lei 10 % din Preţ lei
2 Fabrică confecții, număr cadastral 60048-C2 2.662.890 lei 10 % din Preţ lei
3 Anexă – cabină poartă, număr cadastral 60048-C3 168.420 lei 10 % din Preţ lei
4 Anexă – magazie metalică, număr cadastral 60048-C4 70.190 lei 10 % din Preţ lei
5 Anexă – magazie metalică, număr cadastral 60048-C5 88.120 lei 10 % din Preţ lei
6 Anexă – magazie metalică, număr cadastral 60048-C6 18.470 lei 10 % din Preţ lei
7 Anexă – remiză PSI din metal, număr cadastral 60048-C7 1.720 lei 10 % din Preţ lei
8 Teren curți construcții în suprafață de 4498 mp, număr cadastral 60048 217.700 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 8

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0753.095.556.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. PROMEX PROD EXPORT S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, bunuri proprietatea S.C. PROMEX PROD EXPORT S.R.L., societate aflată în procedura de falimentului în dosarul 484/95/2017, la Tribunalul Judeţean Ilfov, în fiecare zi de marţi, continuând cu data de 12.01.2021, orele 13:00, bunuri mobile conform Anexa 1 la preţ redus cu 30% faţă de cel stabilit prin raportul de evaluare.

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în preziua licitaţiei orele 17:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţul de pornire al licitatiei.

Procurarea regulamentului de vanzare se face la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0765.453.526.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. FEROREX S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢURI REDUSE CU 40% FAŢĂ DE VALOAREA DE EVALUARE bunuri proprietatea S.C. FEROREX S.R.L., societate aflată în procedura de falimentului în dosarul 2412/90/2019, la Tribunalul Judeţean Vâlcea, în fiecare zi de marţi, începând cu data de 17.11.2020, orele 13:00, după cum urmează:

# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Mochetă 376,09 lei 10 % din Preţ lei
2 Suport LCD 51,97 lei 10 % din Preţ lei
3 TV LED 123,28 lei 10 % din Preţ lei
4 Scaun 15,41 lei 10 % din Preţ lei
5 Sistem alarmă 308,23 lei 10 % din Preţ lei
6 Proiector şi suport proiector 213,44 lei 10 % din Preţ lei
7 Aparat aer condiţionat 318,18 lei 10 % din Preţ lei
8 Scaune - 13 buc 115,21 lei 10 % din Preţ lei
9 Scaune - 3 buc 34,67 lei 10 % din Preţ lei
10 Colţar 131,00 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 10

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0765.453.526.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. POLODAN PREST S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢURI REDUSE CU 60% FAŢĂ DE VALOAREA DE EVALUARE bunuri proprietatea S.C. POLODAN PREST S.R.L., societate aflată în procedura de falimentului în dosarul 3629/95/2018, la Tribunalul Judeţean Gorj, în fiecare zi de marţi, începând cu data de 13.04.2021, orele 13:30, după cum urmează:

# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Ferăstrău circular multiplu marca SICAR 3.205 lei 10 % din Preţ lei
2 Motoferăstrău 172 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 2

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0745.063.300.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. POTAMEX PROD S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢURI REDUSE CU 95% FAŢĂ DE VALOAREA DE EVALUARE, bunuri proprietatea S.C. POTAMEX PROD S.R.L., societate aflată în procedura de falimentului în dosarul 880/95/2018, la Tribunalul Judeţean Gorj, în fiecare zi de marţi, continuând cu data de 15.12.2020, orele 13:30, după cum urmează:

# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Pompă centrifugală 3.762 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 1

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0753.095.557.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. COREMI INTER S.A.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, bunuri proprietatea S.C. COREMI INTER S.A., societate aflată în procedura de reorganizare în dosarul 4025/95/2015, la Tribunalul Judeţean Gorj, în fiecare zi de marţi, începând cu data de 12.03.2019, orele 13:30, după cum urmează:

# Nume Valoare piaţă (RON fără TVA) Garanţie participare
1 Teren intravilan în suprafaţă de 11.224 mp înscris în CF nr. 42929, nr. cad. 42929, situat în Tg Jiu, b.dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 504, jud. Gorj 707.505 lei 10 % din Preţ lei
2 Teren intravilan în suprafaţă masurată de 11.556 mp, din acte 18.000 mp, înscris în CF nr. 47249, nr. cad. 47249, situat în Tg Jiu, b.dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 504, jud. Gorj. 728.433 lei 10 % din Preţ lei
3 Teren intravilan în suprafaţă masurată de 6.721.186 mp, din acte 6.854.331 mp, înscris în CF nr. 2793, nr. cad. 1259, situat în Tg Jiu, str. Energiticianului, Baza de deservire şi producţie CET, jud. Gorj. 229.993 lei 10 % din Preţ lei
4 Teren intravilan în suprafaţă de 720,868 mp, înscris în CF nr. 2793, nr. cad. 1261, situat în Tg. Jiu, str. Energeticianului, Baza de deservire şi producţie CET, jud. Gorj 24.668 lei 10 % din Preţ lei
5 Teren intravilan în suprafaţă de 3.645,874 mp, înscris în CF nr. 2793, nr. cad. 1262, situat în Tg. Jiu, str. Energeticianului, Baza de deservire şi producţie CET, jud. Gorj 124.759 lei 10 % din Preţ lei
6 Teren intravilan în suprafaţă de 1.367,101 mp, înscris în CF nr. 2793, nr. cad. 1263, situat în Tg. Jiu, str. Energeticianului, Baza de deservire şi producţie CET, jud. Gorj 46.781 lei 10 % din Preţ lei
7 Teren intravilan în suprafaţă de 1.554,549 mp, înscris în CF nr. 2793, nr. cad. 1264, situat în Tg. Jiu, str. Energeticianului, Baza de deservire şi producţie CET, jud. Gorj 53.196 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 7

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0753.095.557.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. NICAND COMTRANS S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢ REDUS CU 70% FAŢĂ DE PREŢUL DE EVALUARE, bunuri proprietatea S.C. NICAND COMTRANS S.R.L., societate aflată în procedura falimentului în dosarul 6380/95/2015, la Tribunalul Judeţean Gorj, în fiecare zi de marţi, începând cu data de 17.11.2020, orele 13:30, după cum urmează:

# Nume Valoare totală Garanţie participare
1 Autoturism Hyundai Santa Fe – număr de înmatriculare GJ 44 CNC 4.080 lei 10 % din Preţ lei
2 Centrală termică 1.950 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile includ TVA) 2

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

În conformitate cu art. 91 din Legea 85/2014 “(1) Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel.”

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0745.063.300.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. INSTALAŢII REVIZII UTILITĂŢI PENTRU MINERIT S.A. TG-JIU

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, bunuri proprietatea S.C. INSTALAŢII REVIZII UTILITĂŢI PENTRU MINERIT S.A. TG-JIU, societate aflată în procedura falimentului în dosarul 5114/95/2016, la Tribunalul Judeţean Gorj, continuând cu data de 18.02.2020, orele 14:00, după cum urmează:

Lista integrală a bunurilor scoase la vânzare, poate fi găsită aici sau la sediul lichidatorului judiciar SIOMAX SPRL din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj.

Lista bunurilor vânzare în bloc poate fi găsită aici: gestiune 02, gestiune 03, gestiune 04, gestiune 05, gestiune 10, gestiune 15, gestiune 21, gestiune 28


Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0753.095.556.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. OSANU PREST S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢ REDUS CU 90% FAŢĂ DE PREŢUL DE EVALUARE, bunuri proprietatea S.C. OSANU PREST S.R.L., societate aflată în procedura falimentului în dosarul 1162/95/2015, la Tribunalul Judeţean Gorj, în fiecare zi de marţi, continuând cu data de 09.02.2021, orele 13:00, după cum urmează:

# Nume Preţ începere Garanţie participare
1 Mobilier baie - 3 buc 574,79 lei 10 % din Preţ lei
2 Decor - 30.312 buc 17.193,79 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 2

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0745.063.300 .

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. LEXI STAR S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢ REDUS CU 90% FAŢĂ DE PREŢUL DE EVALUARE, bunuri proprietatea S.C. LEXI STAR S.R.L., societate aflată în procedura falimentului în dosarul 8221/95/2011, la Tribunalul Gorj, în fiecare zi de marţi, continuând cu data de 09.02.2021, orele 14:00, după cum urmează:

# Nume Preţ începere Garanţie participare
1 Ford Transit, GJ-15-LXY 1.460 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile includ TVA) 1

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0753.095.556 .

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. GEIA PREF PAN S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢ REDUS CU 45% FAŢĂ DE PREŢUL DE EVALUARE (pentru bunurile mobile de la pozitia 1 la 2) şi LA PREŢ REDUS CU 25% FAŢĂ DE PREŢUL DE EVALUARE (pentru bunurile mobile de la pozitia 3 la 4) , bunuri proprietatea S.C. GEIA PREF PAN S.R.L., societate aflată în procedura falimentului în dosarul 21195/63/2012, la Tribunalul Dolj, în fiecare zi de marţi, din două in două săptămâni, continuând cu data de 02.02.2021, orele 14:00 după cum urmează:

# Nume Preţ începere Garanţie participare
1 Polizor manual 5,50 lei 10 % din Preţ lei
2 Autoutilitară N1 Volkswagen cu nr. de înmatriculare DJ 03 YEP 1.705 lei 10 % din Preţ lei
3 Autoturism Daewoo Espero DJ 04 APV 712.50 lei 10 % din Preţ lei
4 Autoturism Volkswagen Bora DJ 07 PUI 4.275 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 4

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0753.095.556.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. SANTIER CM S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar cu sediul profesional în Tg-Jiu , str Unirii, nr 3, P+E, jud Gorj vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢ REDUS CU 30% FAŢĂ DE PREŢUL DE EVALUARE, bunuri proprietatea S.C. SANTIER CM S.R.L., societate aflată în procedura falimentului în dosarul 3530/90/2015, la Tribunalul Judeţean Vâlcea, în fiecare zi de marţi, continuând cu data de 08.12.2020, orele 13:00, după cum urmează:

# Nume Preţ începere Garanţie participare
1 Imobil compus din teren in suprafata de 4.264 mp situat in com. Bujoreni, sat Gura Vaii, jud. Vâlcea (nr. cadastral 35280) si cladire situata pe acesta: = 105.700 ron + 58.300 ron = 164.000 ron 114.800 lei 10 % din Preţ lei
2 Imobil compus din teren in suprafata de 4.264 mp situat in com. Bujoreni, sat Gura Vaii, jud. Vâlcea (nr. cadastral 35280) si cladire situata pe acesta: = 105.700 ron + 58.300 ron = 164.000 ron 161.420 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile includ TVA) 2

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 până cel târziu în ziua licitaţiei orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare de 10 % din preţ.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0748.218.588.

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.

>>

Licitaţie - S.C. MAXITEC S.R.L.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare, LA PREŢ REDUS CU 55% FAŢĂ DE PREŢUL DE EVALUARE, bunuri proprietatea S.C. MAXITEC S.R.L., aflată în procedura falimentului în dosarul 11260/63/2009, la Tribunalul Judeţean Dolj, în fiecare zi de marţi orele 13:30, continuând cu data de 16.03.2021, după cum urmează:

# Nume Preţ începere Garanţie participare
1 Teren extravilan situat în extravilanul Mun Craiova, zona Cernete, tarlaua 52/1, parcela 31/1, jud Dolj în suprafaţă de 14.173 mp 404.055 lei 10 % din Preţ lei
Total bunuri de licitat (preţurile NU includ TVA) 1

Înscrierea la licitaţie şi procurarea regulamentului de vânzare se face la sediul Siomax SPRL, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, până cel târziu în ziua licitaţiei, orele 12:00, în baza achiziţionării regulamentului de vânzare şi a achitării garanţiei de participare, în cuantumul stabilit în tabelul de mai sus.

Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului în perioadele sus amintite sau la numerele de telefon 0253/214.120, 0769.444.719 .

* Cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor supuse licitaţiei sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare şi să-i comunice documentele justificative.