ceccar
cafr
unpir

anevar
 • vitrina cu diplome
 • trofee - topul firmelor
 • trofee - topul firmelor
 • trofee - topul firmelor
 • certificat membru
 • autorizatie cafr
 • autorizatie ceccar
 • certificat iso
 • diploma topul national - loc 8
 • diploma de excelenta
 • diploma topul national - loc 2
 • diploma topul national - loc 13
 • diploma topul national - loc 26
 • diploma topul national - loc 4
 • diploma topul national - loc 1
 • distinctie de excelenta
 • premiu special
 • diploma topul national - loc 1
 • diploma topul national - loc 1

SIOMAX Tg-Jiu cuprinde două entităţi juridice: S.C. SIOMAX S.R.L. şi SIOMAX SPRL. SIOMAX aplică cu consecvenţă o politică de resurse umane care să conducă la creşterea performanţelor firmei şi să asigure un cadru optim de implicare, dezvoltare şi motivare a tuturor angajaţilor săi. Politica de resurse umane se întemeiază atât pe tradiţiile cultivate de companie de-a lungul existenţei sale, cît şi pe valorile economiei de piaţă.

Asigurarea unei calităţi superioare, în permanentă perfecţionare a managementului societăţii constituie principalul obiectiv pentru întregul personal de decizie. Performanţele activităţii sunt atribuite întregului personal ce lucrează în echipă. De altfel, respectarea şi îndeplinirea atribuiţilor administratorului şi lichidatorului judiciar reprezintă obiectivul de bază pentru întreg personalul, începand de la inventariere, conservare, paza patrimoniului societăţii aflate sub incidenţa Legii 85/2006 şi nu în ultimul rând coordonarea întregii activităţi necesare închiderii procedurilor. Există, totodată, o grijă deosebită în sensul recuperării debitelor şi reîntregirii patrimoniului societăţilor aflate în procedură.

S.C. SIOMAX S.R.L. - Principalul obiect de activitate al societăţii îl constituie consultanţa pentru persoane fizice sau juridice, dar şi consultanţă în probleme de management financiar-contabil, comercial, economic, marketing, vînzări şi audit financiar, planuri de fezabilitate în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile.

S.C. SIOMAX S.R.L. este autorizată de organizaţii profesionale importante din România, precum:

- CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI
- CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
- ASOCIAŢIA EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA

Menţionăm, de asemenea, că pentru orice activitate cu un specific strict avem contracte de colaborare cu firme specializate sau specialişti recunoscuţi (persoane fizice) cum ar fi: case de avocatură, experţi evaluatori.
De la înfiinţare şi până în prezent, echipa noastră s-a preocupat de perfecţionarea metodelor de lucru utilizate. În fapt, toţi membrii echipei au participat la perfecţionarea continuă profesională şi a metodelor de lucru în vederea asigurării de servicii moderne şi complete clienţilor, la un standard ridicat de profesionalism.

Stilul de lucru instituit de conducerea firmei a asigurat o serie de rezultate remarcabile în activitatea desfaşurată, concretizate în special în găsirea celor mai bune soluţii:

- de auditare a situaţiei financiar-economice;
- de conducerea evidenţelor contabile;
- de consultanţă economico-financiară în vederea măririi performanţelor economice şi evitării situaţiilor de criză
- de finanţare
- de evaluare

Acest lucru permite înţelegerea corespunzătoare a fenomenelor economice, sociale, financiare ceea ce duce, în ultimă instanţă la obţinerea performanţelor în acest domeniu. De asemenea societatea este clasată în fruntea topurilor firmelor locul IV în anul 2003, la nivelul judeţului Gorj, locul I în anul 2005 la nivelul judeţului Gorj, locul 8 în anul 2005 în topul naţional al microîntreprinderilor, locul 26 la nivel naţional al domeniului de activitate.

SIOMAX SPRL - Principalul obiect de activitate al societăţii îl constituie exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Logistica din dotare cât şi condiţiile de lucru permit abordarea şi desfăşurarea activităţii în condiţii deosebite de calitate, indiferent de dimensiunile sau complexitatea dosarelor aflate sub incidenţa Legii 85/2006 şi Legii 31/1990. Societatea noastră este înscrisă în Registrul Societăţilor Profesionale ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România cu numărul 0024. Menţionăm, de asemenea, că pentru orice activităţi cu un specific strict avem contracte de colaborare cu firme specializate sau specialişti recunoscuţi (persoane fizice) cum ar fi: case de avocatură, chimişti, firme de pază şi protecţie, experţi evaluatori. Acest lucru permite înţelegerea corespunzătoare a fenomenelor economice, sociale, financiare, ceea ce duce, în ultimă instanţă la obţinerea performanţelor în acest domeniu. Societatea provine din transformarea, în baza O.U.G. 96/2006 şi a Legii 254/2007, a S.C. SIOMAX S.R.L. societate care în acest domeniu activează din 13.12.2002 şi are în istoricul său în acest domeniu peste 800 de societăţi în diferite etape ale procedurii.

Scurt istoric al activitatii companiei:

- 20.12.1994 - ia fiinta S.C. SIOMAX S.A., societate pe actiuni cu 5 actionari: Somnea Maria Mariana, Somnea Ionel, Pop Maria, Muscalu Lavinia Liliana si Marina Valentina, cu un larg obiect de activitate in domeniul comercial si al prestarilor de servicii;
- 31.12.1999 - denumirea societatii SIOMAX S.A. se modifica in S.C. SIOMAX SRL avand ca asociat unic pe doamna Somnea Maria Mariana;
- 01.03.2000 - S.C. SIOMAX SRL, prin autorizatie nr. 238, devine membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
- 20.03.2002 - S.C. SIOMAX SRL, prin autorizatie nr. 169, devine membru autorizat al Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
- 17.09.2002 - se stabileste, prin restrangere, ca si domeniu principal de activitate: activitati juridice, contabilitate si revizie contabila, consultatii referitoare la impunere, ; activitati de studii de piata si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management, iar ca si activitate principala: activitati de consultare pentru afaceri si management, activitati de reorganizare si/ sau lichidare inclusive acordarea de consultanta economico- financiara;
- 13.12.2002 - S.C. SIOMAX SRL, prin autorizatia nr. 2268, devine membru autorizat al Uniunii Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania;
- 01.01.2007 - ia fiinta si SIOMAX SPRL, avand ca principal obiect de activitate exercitarea profesiei de practician in insolventa prin divizarea din SC SIOMAX SRL a activitatii de insolventa din considerente pur legislative si este înscrisă în Registrul Societăţilor Profesionale ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România cu numărul 0024;
- 09.01.2008 - S.C. SIOMAX SRL devine membru asociat ANEVAR;
- 19.05.2008 - domeniul de activitate principal al S.C. SIOMAX SRL este de activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, activitatile legate de insolventa fin preluate incepand cu 1.01.2007 de SIOMAX SPRL ;

In prezent principalul obiect de activitate al societăţii îl constituie consultanţa pentru persoane fizice sau juridice, dar şi consultanţă în probleme de management financiar-contabil, comercial, economic, marketing, vînzări şi audit financiar, planuri de fezabilitate în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile. Pentru orice activitate cu un specific strict avem contracte de colaborare cu firme specializate sau specialişti recunoscuţi (persoane fizice) cum ar fi: case de avocatură, experţi evaluatori, expert in domeniul mediului, expert in domeniul cadastrului.

De la înfiinţare şi până în prezent, echipa noastră s-a preocupat de perfecţionarea metodelor de lucru utilizate. În fapt, toţi membrii echipei au participat la perfecţionarea continuă profesională şi a metodelor de lucru în vederea asigurării de servicii moderne şi complete clienţilor, la un standard ridicat de profesionalism. Stilul de lucru instituit de conducerea firmei a asigurat o serie de rezultate remarcabile în activitatea desfaşurată, concretizate în special în găsirea celor mai bune soluţii: de auditare a situaţiei financiar-economice, de conducere a evidenţelor contabile, de consultanţă economico-financiară în vederea măririi performanţelor economice şi evitării situaţiilor de criză, de finanţare, de evaluare.

In ceea ce priveste SIOMAX SPRL, principalul obiect de activitate al societăţii îl constituie exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Logistica din dotare cât şi condiţiile de lucru permit abordarea şi desfăşurarea activităţii în condiţii deosebite de calitate, indiferent de dimensiunile sau complexitatea dosarelor aflate sub incidenţa Legii 85/2006, Legii 85/2014 şi Legii 31/1990. Societatea noastră este înscrisă în Registrul Societăţilor Profesionale ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România cu numărul 0024.

Pentru orice activitate cu un specific strict avem contracte de colaborare cu firme specializate sau specialişti recunoscuţi (persoane fizice) cum ar fi: case de avocatură, experţi evaluatori, expert in domeniul mediului, expert in domeniul cadastrului. Acest lucru permite înţelegerea corespunzătoare a fenomenelor economice, sociale, financiare, ceea ce duce, în ultimă instanţă la obţinerea performanţelor în acest domeniu. Societatea provine din transformarea, în baza O.U.G. 96/2006 şi a Legii 254/2007, a S.C. SIOMAX S.R.L, societate care în acest domeniu activează din 13.12.2002 şi are în istoricul său în acest domeniu peste 1300 de dosare solutionate sau în diferite etape ale procedurii.

Evoluţia societăţii în cifre în 21 de ani:

Anul Total venituri(RON) Anul Total venituri(RON)
1994 139 2005 796.953
1995 10.397 2006 2.577.679
1996 8.348 2007 2.317.045
1997 10.404 2008 1.143.871
1998 23.671 2009 1.041.815
1999 37.488 2010 1.138.710
2000 74.094 2011 1.285.687
2001 113.276 2012 1.151.541
2002 144.013 2013 1.445.767
2003 278.549 2014 1.683.030
2004 324.149 2015 2.650.000

Istoricul succeselor societăţii:

- 2003, locul IV in Topul Firmelor , realizat in raport de rezultatele economico- financiare, domeniul de activitate: servicii profesionale si outsourcing;
- 2005, locul I in Topul Firmelor , realizat in raport de rezultatele economico- financiare, categorie Microintreprinderi, domeniul de activitate: activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal;
- 2005, locul 8 pe judet conform clasificarii dupa cifra de afaceri din Topul National al Firmelor Private, cateogoria “ Microintreprinderi”;
- 2005, locul 26 pe domeniul “ Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal conform clasificarii din Topul National al Firmelor Private;
- 2006, locul II in Topul Firmelor, realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categorie “ Intreprinderi mici”; domeniul de activitate: activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 2006, locul 13 pe judet conform clasificarii dupa cifra de afaceri, din Topul National al Firmelor Private;
- 2008, locul I in Topul Firmelor , realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categoria “ Intreprinderi mici”; domeniul de activitate: activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- 2009, locul I in Topul Firmelor , realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categoria “ Intreprinderi mici”; domeniul de activitate: activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- 2010, locul I in Topul Firmelor , realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categoria “ Intreprinderi mici”; domeniul de activitate: activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- 2010, locul I in Topul Firmelor realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categoria “ Intreprinderi mici”; domeniul de activitate: activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- 2010, Distinctia de excelenta firma fiind clasata in ultimele 3 editii pe primele 3 locuri;
- 2011, locul I in Topul Firmelor, realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categoria “ Intreprinderi mici”;
- 2011, locul I in Top Afaceri Romania, judetul Gorj, domeniul 66: activitati juridice si de contabilitate;
- 2011, Distinctia de excelenta firma fiind clasata in ultimele 3 editii pe primele 3 locuri;
- 2011, Premiul special in Topul National al celor mai bune societati membre C.E.C.C.A.R., pentru rezultate deosebite obtinute in profesia contabila;
- 2012, locul I in Topul Firmelor, realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categoria “ Intreprinderi mici”; domeniul de activitate: activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- 2012, locul I in Top Afaceri Romania, judetul Gorj, domeniul 66: activitati juridice si de contabilitate;
- 2012, Premiul special in Topul National al celor mai bune societati membre C.E.C.C.A.R., pentru rezultate deosebite obtinute in profesia contabila;
- 2012, Distinctia de excelenta firma fiind clasata in ultimele 3 editii pe primele 3 locuri;
- 2013, locul I in Topul Firmelor , realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categoria “ Intreprinderi mici”; domeniul de activitate: activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- 2013, locul I in Top Afaceri Romania, judetul Gorj, domeniul 66: activitati juridice si de contabilitate;
- 2013, Distinctia de excelenta din partea Camerei de Comert si Industrie a Judetului Gorj;
- 2013, Trofeul de excelenta firma fiind clasata in ultimele 5 editii pe primele 3 locuri;
- 2013, Premiul special in Topul National al celor mai bune societati membre C.E.C.C.A.R., pentru rezultate deosebite obtinute in profesia contabila;
- 2014, locul I in Topul Firmelor , realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categoria “ Intreprinderi mici”; domeniul de activitate: activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- 2014, locul I in Top Afaceri Romania, judetul Gorj, domeniul 69: Activitati juridice si de contabilitate;
- 2014, Cea mai mare firma din judetul Gorj, domeniul 69: Activitati juridice si de contabilitate;
- 2014, Distinctia de excelenta din partea Camerei de Comert si Industrie a Judetului Gorj;
- 2014, Trofeul de excelenta firma fiind clasata in ultimele 5 editii pe primele 3 locuri;
- 2014, Premiul special in Topul National al celor mai bune societati membre C.E.C.C.A.R., pentru rezultate deosebite obtinute in profesia contabila;
- 2015, locul I in Topul Firmelor , realizat in raport de rezultatele economico- financiare; categoria “ Intreprinderi mici”; domeniul de activitate: activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- 2015, locul I in Top Afaceri Romania, judetul Gorj, domeniul 69: Activitati juridice si de contabilitate;
- 2015, Cea mai mare firma din judetul Gorj, domeniul 69: Activitati juridice si de contabilitate;
- 2015, Distinctia de excelenta din partea Camerei de Comert si Industrie a Judetului Gorj;
- 2015, Trofeul de excelenta firma fiind clasata in ultimele 5 editii pe primele 3 locuri;
- 2015, Premiul special in Topul National al celor mai bune societati membre C.E.C.C.A.R., pentru rezultate deosebite obtinute in profesia contabila;